A. MẸO THI LÝ THUYẾT BẰNG LÁI XE MÁY
Nhiều người có quan điểm học luật lái xe chỉ để thi lấy bằng, đó là một quan điểm rất sai lầm. Ta học luật để làm tốt ít nhất được hài điều:
(1) Biết được mình cần phải làm gì khi điều khiển phương tiện giao thông trên mỗi cung đường.
(2) Biết cách để tránh các "ANH HÙNG NÚP" và khi gặp các anh mình biết cách ứng sử sao cho đúng luật pháp.
...
1. Câu hỏi về "hành vi bị nghiêm cấm".
- nếu có 02 phương án thì chọn cả (1) và (2) nhưng nếu có trên 02 p/a thì phải đọc kĩ- câu 14,15,22,23,25,29.
- Vạch – phố - dải – phần: chọn đ/a (1) - câu 2,3,5,6.
- Ưu – phương – làn: chọn đ/a (2) - câu 4,8,10.
- Trừ câu 9 (đ/a 1) - câu 9.
- Nếu trong câu hỏi có cụm từ " tham gia" mà có 2 p/a thì chọn ngay cả 2 phương án. - câu 11,12.
2. Câu hỏi về hiệu lệnh của CSGT
- Giơ 1 tay: đáp án 2- câu 36,37.
- Giơ 2 tay: đáp án 1- câu 35.
3. Từ khóa cần nắm
* Các đáp án có cụm từ:
- "không được…" - câu 28,30,44.
- "bị nghiêm cấm" - câu 16, 20, 21, 24.
- "trái phép…” - câu 26.
- "giảm tốc độ, nhường đường..." - câu 45, 48.
- "chấp hành..." - câu 78.
* Những đáp án có cụm từ:
- "Cả 2 ý trên" hoặc "tất cả các ý trên", "tăng tốc độ", "chuyển ngay" là đáp án SAI - dù không biết câu nào đúng thì cũng phải loại bỏ phương án có các từ khoá này, vì đáp án như trên sẽ mâu thuẫn với cách trả lời mới cho chọn 1 lúc 2 đáp án, và trong luật giao thông, không khi nào khuyến khích việc tăng tốc độ gây nguy hiểm cả.
4. Những con số phải nhớ:
- Trong các câu hỏi của bộ để 150 câu hỏi thi bằng lái xe máy, những đáp án có số sau luôn đúng: 5 mét, 5 năm, 0.25miligam, 50miligam, 50 cm3 trở xuống, 18 tuổi, 40km/h - câu 18, 19, 53, 66, 68, 69, 73.
5. Thứ tự hiệu lệnh giao thông:
- Chấp hành theo hiệu lệnh của người điều khiển giao thông - câu 38.
- Người điều khiển giao thông: Là CSGT và người được giao nhiệm vụ hướng dẫn giao thông - câu 13
6. Quy định nhường đường tại nơi giao nhau:
- Có vòng xuyến: nhường bênTRÁI - câu 49.
- Không Có vòng xuyến: nhường bên tay PHẢI - câu 51.
- Xe đi trên đường nhánh phải nhường đường cho tất cả - câu 50.
- Phương tiện giao thông đường sắt được ưu tiên hoàn toàn so với đường bộ - câu 52.
- Đường ưu tiên là đường "được nhường" - câu 8.
Luật xe máy