THÔNG BÁO TUYỂN SINH
1. Lớp học lái xe ô tô hạng B2
Thời gian: 93 ngày.
* Hồ sơ gồm:

- 01 Chứng mình thư (thẻ căn cước) photo 2 mặt.

- 06 ảnh 3×4.

* Học phí :

- Đã biết lái: 3.000.000đ.

- Học từ đầu: 5.000.000đ.

(Nếu anh/chị học viên không có thời gian đi chụp ảnh và photo CMND anh/chị chỉ cần dùng điện thoại di đông có độ phân giải tốt chụp lại CMT (thẻ căn cước) và ảnh cá nhân sau đó gửi cho chúng tôi nhân viên của trung tâm sẽ giúp anh/chị chỉnh sửa lại và in ra để hoàn thiện hồ sơ).

2. Lớp học lái xe máy hạng A1
* Hồ sơ gồm:

- 01 Chứng mình thư (thẻ căn cước) photo 2 mặt.

- 02 ảnh 3×4.

* Học phí: 200.000đ.

(Nếu anh/chị học viên không có thời gian đi chụp ảnh và photo CMND anh/chị chỉ cần dùng điện thoại di đông có độ phân giải tốt chụp lại CMT (thẻ căn cước) và ảnh cá nhân sau đó gửi cho chúng tôi nhân viên của trung tâm sẽ giúp anh/chị chỉnh sửa lại và in ra để hoàn thiện hồ sơ).

3. Lớp học lái xe ô tô hạng B1
Thời gian: 76 ngày.
* Hồ sơ gồm:

- 01 Chứng mình thư (thẻ căn cước) photo 2 mặt.

- 06 ảnh 3×4.

* Học phí:

- Đã biết lái: 3.300.000đ.

- Học từ đầu: 5.500.000đ

(Nếu anh/chị học viên không có thời gian đi chụp ảnh và photo CMND anh/chị chỉ cần dùng điện thoại di đông có độ phân giải tốt chụp lại CMT (thẻ căn cước) và ảnh cá nhân sau đó gửi cho chúng tôi nhân viên của trung tâm sẽ giúp anh/chị chỉnh sửa lại và in ra để hoàn thiện hồ sơ).

4. Lớp học lái xe ô tô hạng C
Thời gian: 6 tháng.
* Hồ sơ gồm:

- 01 Chứng mình thư (thẻ căn cước) photo 2 mặt.

- 06 ảnh 3×4.

* Học phí :

- Đã biết lái: 5.500.000đ.

- Học từ đầu: 7.500.000đ.

(Nếu anh/chị học viên không có thời gian đi chụp ảnh và photo CMND anh/chị chỉ cần dùng điện thoại di đông có độ phân giải tốt chụp lại CMT (thẻ căn cước) và ảnh cá nhân sau đó gửi cho chúng tôi nhân viên của trung tâm sẽ giúp anh/chị chỉnh sửa lại và in ra để hoàn thiện hồ sơ).

5. Lớp học lái xe máy hạng A2
* Hồ sơ gồm:

- 01 Chứng mình thư (thẻ căn cước) photo 2 mặt.

- 02 ảnh 3×4.

* Học phí: 1.000.000đ.

(Nếu anh/chị học viên không có thời gian đi chụp ảnh và photo CMND anh/chị chỉ cần dùng điện thoại di đông có độ phân giải tốt chụp lại CMT (thẻ căn cước) và ảnh cá nhân sau đó gửi cho chúng tôi nhân viên của trung tâm sẽ giúp anh/chị chỉnh sửa lại và in ra để hoàn thiện hồ sơ).

  6. Lớp học lái xe ô tô thi nâng hạng
* Hồ sơ gồm:

- 01 Chứng mình thư (thẻ căn cước) photo 2 mặt.

- 06 ảnh 3×4.

* Học phí: 4.500.000đ

(Nếu anh/chị học viên không có thời gian đi chụp ảnh và photo CMND anh/chị chỉ cần dùng điện thoại di đông có độ phân giải tốt chụp lại CMT (thẻ căn cước) và ảnh cá nhân sau đó gửi cho chúng tôi nhân viên của trung tâm sẽ giúp anh/chị chỉnh sửa lại và in ra để hoàn thiện hồ sơ).